EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 


Bij deze wenst het EFZO bestuur u allen een klankrijk jaar toe met plezier in het samen zingen en samen zijn en bovendien in het opdoen van nieuwe inspiratie om 2023  tot een memorabel jaar te maken.

 
Komend jaar plannen we als EFZO weer een 

zomer korenfestival op 10 juni 

en in de winter het festival “koren op weg naar de Kerst” op 16 december. 

Beide keren, zoals vanouds op zaterdagen en in de Oude Kerk. Noteert u de data vast! 

Aanmelding kan na indiening van het toegezonden aanmeldingsformulieren zo’n 2½ maand voorafgaand aan de festivals.


Met vriendelijke groet,


Louis Dibbets
Secretaris EFZO