EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

  

 Zaterdag 18 mei 2019 

"Sixties concert" 

van Christelijk Gemengd koor  

The Joy uit Bennekom, in de Junushoff te Wageningen 

Aanvang 20.00 uur

Chr. Gem. Koor The New Creation o.l.v. dirigent Jan Broekhuis hoopt op zaterdag 16 november 2019 haar jaarlijks concert te geven in de Beatrixkerk te Ede. Het thema wordt: "75 Jaar Vrijheid"