EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 

Ledenvergadering op 11 April 2018

 

Aan de secretarissen van de bij de EFZO aangesloten koren,

 


1.   Op woensdagavond 11 april hebben we de algemene ledenvergadering van de EFZO in Rehoboth, Driehoek 11, 6711DH Ede.  Aanvang:19.30 uur.

                                          

We nodigen uw van harte uit om met ons van gedachte wisselen over de zaken die van belang zijn voor de Edese koren. In een bijlage treft u de agenda en de verdere vergaderstukken. 

Graag melding via efzo.ede@gmail.com als het koor verhinderd is.! 

                       

Op de agenda staan ondermeer de verenigingszaken, de inschrijving voor de korenfestivals en de voorbereiding van onze jubileumactiveit in 2019.

2.  Op 2018 hebben we twee korenfestivals in de Oude Kerk te Ede, namelijk op zaterdag 9 juni en op zaterdag 22 december.  In de bijlagen treft u de inschrijfformulieren.                                                                   Meldt u zich, als u geïnteresseerd bent, spoedig aan. Want op is op. Met name bij het kerstkorenfestival zal de aanmelding naar verwachting het maximaal te plaatsen aantal koren van 14 overschrijden. 

De inschrijfperiode eindigt voor het junifestival op 30 april en voor het kerstfestival op 30 september.!!

3.  Op onze EFZO-site (www.efzo.ede.nl) staan de koorfoto’s van de aangesloten koren. Wanneer u foto er nog niet bij staat, nodigen wij u uit deze aan te leveren via efzo.ede@gmail.com.

Tevens kan de foto worden begeleid met een korte omschrijving van het koor ( zie voorbeeld op onze site van Het Andere Koor).

4.   We attenderen op de mogelijkheid om uw concerten aan te kondigen op onze site. De aankondiging komt dan tevens op ons facebook EFZO Ede.

5.   Tevens attenderen wij op het aanvragen van de waarderingssubsidie van de gemeente Ede. Aanvragen via de site van de gemeente kan in maart/april.

Met vriendelijke groet,

Geert Moorman (secr. EFZO)