EFZO

Edese Federatie van Zang en Oratoriumverenigingen

 


 


Wat is de EFZO?

 

De vereniging draagt de naam: De Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen, hierna en in het gewone dagelijkse verkeer EFZO te noemen. Alle binnen de gemeente Ede gevestigde zang- en oratoriumverenigingen kunnen lid zijn van de EFZO. Dit lidmaatschap is o.a. belangrijk om voor de  subsidie van de gemeente in aanmerking te komen!  Momenteel zijn 30 koren lid van de EFZO. Het aantal koorleden zit zo rond de 2100.

Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het secretariaat:

https://louis.dibbets@tiscali.nl


 

                                          Bestuur EFZO 

   

                               

Voorzitter : 

K.( Karel) de Krijger


 

Secretaris:

Louis Dibbets


 

Penningmeester:

K.L.A.( Bart) Klein

 

Bestuurslid:

J. (Jellie) Hijlkema


 

Mailbox EFZO:      efzo.ede@gmail.com

 

Website EFZO:      http:/www.efzo.nl

 

Like ons op FACEBOOK :       efzo ede